De processie had in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht. Zij staat in het teken van de oecumene. Bisschop Jos Punt van Haarlem en de nuntius (ambassadeur) van het Vaticaan in Nederland, François Bacqué, leiden de processiegangers door het centrum van de hoofdstad. De nuntius neemt voor het eerst aan de ceremonie deel.

De processie is een initiatief van de drie geloofsgemeenschappen die van de Onze Lieve Vrouwekerk gebruikmaken: de Amsterdamse rooms-katholieken, de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse rooms-katholieken.

publicatie fotoboek

Sacraments-processie Amsterdam

Fotoreportage

Datum: 13-06-2004